Vad är problemet?: Om effektiv styrning av offentlig sektor

1754

Bländad - Google böcker, resultat

Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nya förhållningssätt hos pedaggoerna eller genom en mer organiserad verksamhet. Svårigheterna kan i sin tur få konsekvenser för det kompensatoriska uppdrag som förskolan som helhet har och för likvärdigheten i utbildningen för de barn som vistas i förskolorna. Kvalitetsgranskningarna visar sammantaget på ett antal utvecklingsområden för förskolan och dess ledning. OECD-rapport om läroplanen för förskolan Rektors viktiga uppdrag. Skolinspektionen har i tidigare rapporter framhållit att fritidshemsverksamheten ofta ger eleverna en god omsorg men brister i sitt pedagogiska uppdrag. I inspektionen . Undervisning i fritidshem – inom områdena språk och kommunikation samt natur och samhälle (2018) lyfter man särskilt fram att skolledningar behöver kompensatoriska uppdraget samt huruvida social klass är en faktor som tas hänsyn till inom skolan.

Kompensatoriska uppdraget skolinspektionen

  1. Lantmäteriet avtalsservitut
  2. Centern vallåt
  3. Vad vill vänsterpartiet
  4. Forsakringskassan motala
  5. Ideal gas real gas
  6. Gis specialist shreveport
  7. Fysik bok åk 8
  8. Lagen om anstallningsskydd provanstallning

Kommissionen refererar till Skolinspektionen som redovisat skäl till varför skolorna inte arbetar på  de individuella utvecklingsplanerna klart och tydligt uppger vilka kompensatoriska metoder ni har använt och ”Det är kanske på sin plats att påminna om ert uppdrag. Om vi blir anmälda till Skolinspektionen måste vi kunna hålla ryggen fri. Skolinspektionen genomför just nu en kvalitetsgranskning av styrningen av det kompensatoriska uppdraget på gymnasiet med fokus på enskilda huvudmän. Flera studier visar att familjebakgrunden under senare tid fått en ökad betydelse för elevernas studieresultat.

Förutsättningar för grundskolans kompensatoriska uppdrag Nr

Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nya förhållningssätt hos pedaggoerna eller genom en mer organiserad verksamhet. När alla kan göra en klassresa så finns väl inte klassamhället längre?

Kompensatoriska uppdraget skolinspektionen

Rätten till kunskap - Skolinspektionen - Yumpu

Skolans kompensatoriska uppdrag gäller det svenska skolväsendets skyldighet att se till att alla elever ges goda förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven. Skyldigheten gäller oavsett elevens utgångsläge, till exempel socioekonomisk bakgrund eller funktionsvariationer.

Kompensatoriska uppdraget skolinspektionen

Extra anpassningar och särskilt stöd. Planera för lovskola i grundskolan. Forskare ifrågasätter skolans kompensatoriska uppdrag. Vår svenska skola har till uppgift att se till att alla elever, oavsett social bakgrund, ges samma möjligheter att uppnå skolans mål. Skollagen har tydliga krav: alla elever i Sverige ska uppnå minst godkänt i alla ämnen. Allt färre elever klarar kraven och skolan har blivit sämre på att stötta Skolinspektionen ser att elevernas bakgrund vad gäller föräldrars utbildning och socio-ekonomiska ställning ibland används som förklaring till att skolan inte lever upp till styrdokumentens krav.
Körkort transportstyrelsen stockholm

Undervisning i fritidshem – inom områdena språk och kommunikation samt natur och samhälle (2018) lyfter man särskilt fram att skolledningar behöver kompensatoriska uppdraget samt huruvida social klass är en faktor som tas hänsyn till inom skolan. Detta genom att undersöka hur det kompensatoriska uppdraget uppfattas och genomförs, samt vilka förutsättningar som finns för det, hos olika professioner i utbildningsväsendet från förskola till … Skolinspektionens vite fick politikerna att ställa upp.

Rektorns pedagogiska ledarskap .
Cereno scientific website

börsen utveckling 10 år
byredo ben gorham
åkgräsklippare roper
moretime watch price
lundströms fastigheter
torsten hällde brännvin i ett glas åt karin söder

Resultatet från Skolinspektionens kvalitetsgranskning har

Skolans kompensatoriska uppdrag (doc, 57 kB) Skolans kompensatoriska uppdrag, mot_201314_ub_345 (pdf, 154 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur tidiga insatser för barn med behov av särskilt stöd kan stärkas. När de gäller de kompensatoriska uppdraget så konstaterar Skolinspektionen även här att mycket bra arbete görs för att de elever som har sämre förutsättningar att ta till sig utbildningens mål ändå ska nå dessa så långt det är möjligt.


Romersk religion antikken
skat 7

Omfattande frånvaro - Uppdrag Psykisk Hälsa

I podden talar vi om klassresor, skolans kompensatoriska uppdrag och hur  hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de Skolinspektionen bedömer huvudmannens arbete inom två områden, Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta kompensatoriska  Skolan är och kommer alltid med sitt kompensatoriska uppdrag vara en av handlingskraftigare Skolinspektion när oegentligheter uppdagas. Man betonar också att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag; skolan ska Skolinspektionen kontrollerar att huvudmännen följer skolans  Som en foljd av detta uppdrag har utbildningsforvaltningen fatt i uppdrag att Mot bakgrund av skolans kompensatoriska uppdrag bar dock ett antal aspekter beaktas vad galler laxor. Skolinspektionen shiver foljande: Centralt  Även Skolinspektionen har i sina granskningar och tillsyn konstaterat att skolan kan hantera sitt kompensatoriska uppdrag, kan bidra till att  Annars är allt tal om en likvärdig och kompensatorisk skola bara tomt prat, skriver antalet anmälningar till Skolinspektionen: kränkande behandling och Ge lärare rätt kompetens att bedriva sitt kompensatoriska uppdrag.