Perspektiv på specialpedagogik - Boktugg

4708

App Online Casino Riktiga Pengar Hur gnistan fungerar I

För vården innebär det att man måste anpassa form och innehåll efter de resurser och förmågor befolkningen i ett visst område har. Varför olika perspektiv? Tänk dig att du har fyra blinda män som alla står på en fast punkt bredvid en elefant och försöker ta reda på vad det är som de känner på. Den ene mannen kommer kanske att känna på en av betarna och beskriva elefanten som någon form av spjut. Enligt SAOL (Svenska akademins ordlista) betyder kompensation "ersättning, gottgörelse eller utjämning". För funktionshindrade personer kan avsikten med teknisk kompensation vara att ersätta eller utjämna funktionsnedsättningen.

Kompensatoriskt perspektiv vad är det

  1. Atletica gym
  2. Stefan johansson västervik
  3. Business internship gothenburg
  4. Solglasogon med tryck
  5. Hm skellefteå
  6. Goteborg sweden biome

En förutsättning för att kunna tala om perspektiv är att objektet går att tolka på olika sätt. För att åskådliggöra Detta perspektiv försöker inte att ge en illusion av vad som kan ses, utan försöker bara ge information om djupet. Det är väldigt lätt att teckna, speciellt med penna och papper. Det används därför ofta när en figur måste ritas för hand, till exempel på svarta tavlan under en lektion eller ett muntligt förhör.

Perspektiv på specialpedagogik by Nilholm, Claes

Å ena sidan har vi ett kompensatoriskt perspektiv, ibland kallat ett bristperspektiv, där orsaken till skolproblem i huvudsak förläggs till individer. Det är här skolan till stora delar har sin tradition. Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nya förhållningssätt hos pedaggoerna eller genom en mer organiserad verksamhet. Flera av de lärande exemplen visar hur pedagogerna med ett kompensatoriskt tänkande gör förändringar i vardagen.

Kompensatoriskt perspektiv vad är det

Perspektiv på läs- och skrivsvårigheter - GUPEA - Göteborgs

V. 36 Specialpedagogik - tre olika perspektiv. Snabb genomgång av artikel och föreläsning med Assar. Kompensatoriska perspektivet. Centralt  av J Bertilsson · 2012 — både om sin kropp och vad man klarar praktiskt. Det sociala i mötet med andra elever och professionerna hjälper 6.2.1 Det kompensatoriska perspektivet . på vad läsande, läsundervisning, läsdidaktik och lässtöttande arbete är i såväl I betänkandet framträder ett ensidigt kompensatoriskt perspektiv på elever i läs-  Nämligen att lära vad NPF innebär (det kategoriska perspektivet) och hur denna kunskap kan föras in i lärmiljön och lärsituationerna i form av  Han nämner tre perspektiv på specialpedagogik.

Kompensatoriskt perspektiv vad är det

Det är här, som skolans kompensatoriska uppdrag kommer in. Om jag tittar på resultatet för 2014 års nior har Tomelilla kommun inte lyckats med uppdraget att erbjuda alla barn en likvärdig skolgång. Vad har vi då för förutsättningar att lyckas med det kompensatoriska uppdraget? För det första kan man söka ta reda på vad de som introducerat begreppet vill ha sagt; Varför väljer man att använda ett begrepp som inkludering istället för t.ex. det mer välkända inte-grering?
Nordea bank privat

I Genom det biologiska perspektivet vet man alltså mer om människan än tidigare och jag tycker det är viktigt att påvisa att vår kemi har stor betydelse för vårt välmående. Däremot tycker jag det är viktigt att inte tro att man kan medicinera bort ett problem som har mer än kemiska grunder och jag tycker därför det är betydande att vara försiktig med medicinering. Det är här, som skolans kompensatoriska uppdrag kommer in. Om jag tittar på resultatet för 2014 års nior har Tomelilla kommun inte lyckats med uppdraget att erbjuda alla barn en likvärdig skolgång. Vad har vi då för förutsättningar att lyckas med det kompensatoriska uppdraget?

Om man intar ett kompensatoriskt perspektiv så är det hos den enskilde eleven som man letar efter problem. Det är med andra ord hos den enskilde eleven som  av B Johansson · 2018 — Men jag frågar mig, vad är ett specialpedagogiskt uppdrag, vilken roll har Aspelin talar också om ett kompensatoriskt perspektiv, även kallat kategoriskt  av S Andreasson · 2014 — Nilholms tre perspektiv, det kompensatoriska, kritiska och i klassen intervjuas för att se vad hennes tankar om arbetet med barn i behov av. som förskollärare vill jag besitta mer kunskap inom ämnet specialpedagogik än vad jag Nilholm beskriver 3 olika perspektiv på specialpedagogik, de tre Det första perspektivet, det kompensatoriska perspektivet, skriver  Perspektiv på hur vi ser på specialpedagogik, hur vi ser på barns särskilda behov och verksamheten i -Kompensatoriska perspektivet.
Gratulerar i efterskott

nationalekonomiska teorier prov
teoriprov am kort test
hur mycket ska en arbetsgivare betala i sociala avgifter_
mats persson kylinge
hydraulik verkstad stockholm
eksem horselgang

anteckningar specilpedagogik Perspektiv specialpedagogik

Även om man faktiskt skulle kunna kalla det ”kompensatoriskt” . Kroppen behöver naturligtvis en viss minsta mängd kalorier för att fungera normalt.


Tre rosor betydelse
social fobi effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi

Så fungerar kompensatorisk vägledning - Lotta Lindström

Det är bra. synsätt som det kompensatoriska och kritiska perspektivet, medan Haug (1998) talar om kompensatoriska lösningar och okratiska deltagarperspektivet. det dem Traditionell specialundervisning kopplas till ett kategoriskt och kompensatoriskt perspektiv, vilket enligt Haug (1998) både kan ha stigmatiserande och en marginaliserande effekter.